Hopp til innhold

CI sender lyden direkte inn til hørselsnerven, og gjør det mulig for hjernen å oppfatte lyd selv om hørselsorganet ikke fungerer som det skal. Mange som har fått CI forteller om betydelig bedre hørsel enn tidligere. Du kan oppleve å få bedre livskvalitet med både en og to CI.

Hva er CI?

CI-apparat fungerer som et slags høreapparatEt CI-apparat består av en elektrode som settes inn (implanteres) i sneglehuset (cochlea) og et eksternt apparat som kobles til elektrodene.

Det eksterne apparatet fungerer som et slags høreapparat som fanger opp lyd og sender dette videre til sneglehuset.  Derfra blir signalene sendt videre til hjernen som tolker lydbildet.

Et CI er konstruert slik at CI-brukeren skal får tilgang til alle lyder som er avgjørende for å kunne oppfatte tale. CI-brukeren kan høre lyder i frekvensområdet 125 til 8000 Hz. Den svakeste lyd som gjengis ved hjelp av et CI er ca. 25-30 dB HL. CI-hørsel gjengir alle lydene i frekvensområdet tilnærmet like godt og kan således sammenlignes med et ”flatt hørselstap”. Utbyttet av CI varierer fra person til person.

Se hvordan CI fungerer

Audiofysiker Ole Tvete ved CI-teamet på Oslo universitetssykehus / Rikshospitalet, forteller hvordan CI virker. Se videoen på nettsidene til sansetap.no

Les mer om CI på nettsiden til sansetap.no

Hvem kan få CI?

Barn som er født døvt eller med et stort hørselstap tilbys normalt CI på begge ører.

Operasjonen bør skje så tidlig som mulig det første leveår med tanke på utvikling av talespråket.

For voksne tilbys CI hovedsakelig til personer med sterkt nedsatt hørsel eller døve, som har liten eller ingen nytte av et høreapparat.

Hvem som kan få CI avgjøres ut fra en grundig individuell vurdering hvor funksjonell hørselsrest, utbytte av vanlige høreapparater og andre medisinske faktorer spiller inn.

Voksne tilbys normalt CI på et øre, men enkelte kan få CI på begge ører etter en særskilt vurdering.

Mener du at CI kan hjelpe deg, så kontakt fastlegen eller en øre-nese-hals-lege og be om en henvisning til vurdering for CI-operasjon.

CI-operasjoner utføres ved Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet, St. Olavs Hospital i Trondheim og Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Om du blir vurdert til å få CI-operasjon, så vil utgiftene til operasjonen dekkes over helseforetakets budsjett.

Barn prioriteres og settes ikke på venteliste, mens voksne må forvente ventetid.

For nærmere informasjon om ventetider på CI-operasjoner, se http://www.frittsykehusvalg.no

CI-kurs

HLF Briskeby tilbyr kurs for kommende CI-brukere og CI-opererte:

For deg som har hatt CI en stund

Målet med kurset er at du som har CI skal bli tryggere på deg selv som samtalepartner og din kompetanse til å takle kommunikasjonssituasjoner du opplever som utfordrende.

I fokus står erfaringsutveksling, balansetrening og innføring i kognitiv trening/positive tankeprosesser.

Les mer om kommunikasjonskurset på nettsidene til HLF Briskeby

For deg som venter på CI-operasjon

I samarbeid med Rikshospitalet holder HLF Briskeby to dagers tilpasningskurs pasienter som venter på CI-operasjon.

Temaer på kurset er forventninger og utfordringer med CI, orientering om hva som skjer før, under og etter operasjonen - og hvordan du kan lære å høre med CI.

Les mer om tilpasningskurset på nettsidene til HLF Briskeby

 

Lyttetrening:
CI hva du hører

"CI hva du hører" er et lyttetreningsprogram laget med tanke på voksne med CI (Cochlea Implantat).

Det kan også være nyttig for andre med nedsatt hørsel.

Programmet kan brukes både ved individuell trening og trening sammen med logoped eller audiopedagog.

Programmet inneholder mange forskjellige treningsoppgaver hvor du skal oppfatte og vurdere et lydbilde du blir presentert.

Prøv CI hva du hører

Høretrening

Når du har fått CI, skal hjernen lære å tolke det nye lydbildet. Det tar tid. Jo mer systematisk du øver, jo bedre vil resultatet bli på sikt. Gjør høretreningen til en daglig rutine, der du gir hjernen stadig nye lydinntrykk å jobbe med. Hjernen vil bearbeide de nye lydinntrykkene og etter hvert lære å tolke dem riktig.

Bestem deg for å ha på CI-apparatet så mye som mulig. Skru heller volumet ned enn å skru av apparatet.

Begynn med lette oppvarmingsoppgaver, men gå snart videre til oppgaver du må streve litt med.

Når du driver høretrening, må du ha full konsentrasjon på hva du lytter til.

Om du har en CI, har du ingen retningshørsel. Bruk synet til å orientere deg hvor lyden kommer fra.

Finn et rom hvor du kan være uforstyrret om du trener på taleforståelse. Om du lytter til musikk, kan du gjerne kombinere med andre gjøremål.

I den første tiden etter lydpåsettingen kan mange lyder høres fremmede ut. Prøv å finne ut hvor lydene kommer fra og knytt en mening til dem. Når du vet hva lydene betyr, vil du snart oppfatte dem som velkjente og lette å forstå.

Når du møter vanskelige ord og setninger, bruk både syn og hørsel for å få tak i hva som blir sagt. Følg med på munnen til den som snakker, men ha størst fokus på å lytte.

Uansett hva du øver på, bør du trene så lenge at noe i hørselsopplevelsen endrer seg.

Tren så mye du vil, men del gjerne opp i etapper. Det er effektivt å trene for eksempel 20 minutter om gangen. Jo mer oppmerksom du er til lydene rundt deg, jo bedre vil du utnytte den kapasiteten CI-apparatet og din egen hjerne har til å oppfatte og tolke lyd.

Husk å be om lydjustering hvis du synes lyden er for svak eller for sterk, eller at du synes den er feil innstilt på andre måter.

Vi er her for deg

CI-utvalget i HLF består av frivillige som arbeider for å bedre situasjonen for CI-opererte.

Utvalget har jevnlige møter og samarbeider med HLFs sekretariat. Har du spørsmål eller problemstillinger du ønsker å diskutere, ta gjerne kontakt.

Les nyhetsbrevet høsten 2016 fra CI-utvalget

Les nyhetsbrevet våren 2016 fra CI-utvalget

Les nyhetsbrevet våren 2017 fra CI-utvalget

Les nyhetsbrevet våren 2019 fra CI-utvalget

Les nyhetsbrevet høsten 2019 fra CI-utvalget

Les nyhetsbrevet januar 2021 fra CI-utvalget

Les nyhetsbrevet desember 2021 fra CI-utvalget

I perioden 2023-2025 består utvalget av følgende:

Leder Jan Joakimsen, Sandefjord,  eller ta kontakt på mobil 970 88 727.

Medlem Marit Brenneng, Trysil, eller ta kontakt på mobil 456 02 083.

Medlem Inger Høyvik, Hønefoss, eller ta kontakt på mobil 976 56 982.

Medlem Per Kåre Angeltveit, Sotra,  eller ta kontakt på mobil 402 47 369.

Varamedlem Asbjørg Stene, Sarpsborg,  eller ta kontakt på mobil 911 26 893.

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding