Hopp til innhold

Prosjektet har utviklet informasjon til foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har barn med hørselshemming i barnehage eller skole.

Anne Hem Langli og Elisabeth MikkelsenÅ være døv eller tunghørt er usynlige funksjonshemminger, som vanskeliggjør både innhenting av informasjon og sosial kontakt. Å være barn i en familie som tilhører en etnisk minoritetsgruppe som skiller seg vesentlig fra majoriteten i landet mht. språk, kultur og/eller religion, gjør det også vanskelig å gjøre seg kjent i samfunnet. For barn som har en kombinasjon av disse to, blir hindringene ofte mer enn fordoblet.

Prosjektet har utviklet en DVD for foreldre med minoritetsbakgrunn med hørselshemmede barn. Filmen varer i 23 minutter. Filmomslag finnes på bokmål, arabisk og urdu. Filmen er tekstet på bokmål og dubbet til de to fremmedspråkene. Ønsket utgave bestilles hos Nedre Gausen kompetansesenter. I filmen følger vi familieliv og hverdag ellers til tre hørselshemmede barn med etnisk minoritetsbakgrunn.

For å sikre DVD-en og kunnskapen på feltet større spredning, er det blitt gjennomført et eget prosjekt - "Hørselstap i minoritetsspråklige hjem" - som dels tilpasset DVD-en til andre språk, dels arrangerte fag/brukerkonferanser med tilhørende utvikling av faglig artikkelsamling.

Hurtiglenke: www.hlf.no/informasjonsdvdforforeldre

Bildet over: Prosjektleder Anne Hem Langli (t.v.) og prosjektmedarbeider Elisabeth Mikkelsen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding