Hopp til innhold

I Vestfold er det anslagsvis 250 døve og 20.000 personer med sterkt nedsatt hørsel som har daglige utfordringer. Dette er målgruppen for prosjektet "Lavterskeltilbud hos hjelpemiddelsentralen".

For mennesker med nedsatt eller helt manglende hørsel kan daglige gjøremål gjennom skole, jobb og fritid utgjøre utfordringer for den enkelte og deres nærpersoner.

Tolkene ved Tolketjenesten i Vestfold ser eksempler på dette daglig, og erfarer at det særlig er i kontakt med offentlige institusjoner, banker, advokater og helsesektoren at utfordringene kan være store. Det er ofte behov for mer enn den oversettelsen som tolkene tilbyr. Det er ofte behov for enkel veiledning i sak eller råd om hvordan en skal forholde seg til offentlige institusjoner, etc. Det er dette behovet lavterskeltilbudet for rådgivning til døve og hørselshemmede skal dekke.

Vi skal skape en tjeneste, som gjennom eksperimentell og systematisk jobbing skal frembringe gode tjenenester for disse innbyggerne. Vestfold er Norges nest minste fylke i areal, men tilgjengelighet og geografisk mobilitet er likevel en utfordring.

Tjenesten skal være ”for deg, der du er”. Det betyr at tjenesten i sin utøvelse ikke blir lokalisert et bestemt sted, men at prosjektet skal utvikle en hensiktsmessig ambulerende virksomhet. I prosjektperioden vil tjenesten ha administrativ og faglig forankring ved NAV hjelpemiddelsentral i Vestfold, men aktiviteten skal være tydelig, utadrettet virksomhet.

Hurtiglenke: www.hlf.no/horselsrod

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding