Hopp til innhold

Ansvarlig søkerorganisasjon

ExtraStiftelsen (Extra) opplyser at om det er ønskelig å utvikle og fremme en prosjektsøknad, "...må du samarbeide med en av våre godkjente søkerorganisasjoner. Det er organisasjonen som sender inn søknaden og står ansvarlig for prosjektet" (sitert fra Extras hjemmeside). HLF er godkjent som søkeorganisasjon hos Extra, og tilbyr prosjektfaglig veiledning.

 

Kriterier og retningslinjer

Personer med en prosjektidé de ønsker å fremme overfor Extra gjennom HLF, er ansvarlige for å sette seg inn i HLFs Retningslinjer for prosjektarbeid (som du nå leser), HLFs kriterier for å søke prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen samt Extras retningslinjer som lagt ut på Extras hjemmeside.

 

Søknadsbehandling i HLF

Søknader til Extra som fremmes overfor Extra via HLF, behandles administrativt i HLF.

 

Veiledning ved søknadsutvikling

HLF har veiledningsansvar for utvikling av prosjektsøknader i samsvar med HLFs kriterier for å søke prosjektstøtte hos ExtraStiftelsen. Dette omfatter følgende:

Rådgivende samtaler

 • Vurdering av prosjektidéer
 • Veiledning i søknadsutvikling

Tilbakemelding på prosjektbeskrivelse (maks 8 sider innen Helse og maks 10 sider innen Forskning)

For Helseprosjekter har Extra laget en mal for prosjektbeskrivelse. Denne bør, så langt mulig, følges. Malen inneholder nærmere beskrivelse av innhold og formkrav, blant annet omfang (maks åtte sider) samt skrifttype (Calibri) og skriftstørrelse (12 og enkelt linjeavstand). Malen er lagt ut her, og legger opp til følgende disposisjon:

1 TITTEL PÅ PROSJEKT

2 INNLEDNING

2.1 Bakgrunn for prosjektet
2.2 Mål for prosjektet

3 PLAN OG GJENNOMFØRING

3.1 Måloppnåelse og resultatevaluering
3.2 Målgruppe
3.3 Tiltak/Aktivitet
3.4 Gjennomføring og fremdriftsplan

4 ANDRE OPPLYSNINGER

4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn
4.2 Frivillighet
4.3 Brukermedvirkning
4.4 Tilleggsfinansiering og andre ressurser
4.5 Formidling av resultater
4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn

5 REFERANSELISTE

For Forskningsprosjekter er det særlige krav, som er beskrevet på ExtraStiftelsens hjemmeside.

I oppstarten av arbeidet med prosjektbeskrivelsen, trenger HLF kun en kort skisse som beskriver prosjektets bakgrunn og mål. Denne sendes i Epost til Fagsjef Prosjekt Steinar Birkeland: 

 

Frister

Det er lurt å komme tidlig i gang med arbeidet med prosjektsøknader. HLF tilbyr veiledning løpende, og oppretter elektronisk søkndsskjema. Ta kontakt med Fagsjef Prosjekt Steinar Birkeland ( / 40471279) for å avtale veiledning og levering:

 • Helseprosjekt: Søknadsskjema med vedlegg leveres ca. en uke før HLFs frister, som er 15. mars og 15. september hvert år.
 • Forskningsprosjekt: Søknadsskjema med vedlegg leveres ca. en uke før HLFs frist som er 1. juni hvert år.

 

Veiledning og oppfølging ved prosjektgjennomføring

HLF har ansvar for veiledning og oppfølging av prosjektledere med total/delansvar for å gjennomføre prosjekter. Dette omfatter følgende:

 • Rådgivende samtaler med veiledning i prosjektledelse og organisering
 • Inngåelse av prosjektkontrakt
 • Tilbakemelding på prosjektdokument: Prosjektplan, milepælsplan, budsjett og regnskap
 • Prosjektmøter med prosjektutøvere
 • Informasjon om frister

 

Eksterne søkere

 • Veiledes av HLFs sekretariat
 • Søker vanligvis om prosjekter med brukermedvirkning i referansegruppe/styringsgruppe

 

Fylkeslag og utvalg

 • Veiledes av HLFs sekretariat
 • Søker vanligvis om prosjekter som utløser høy grad av frivillighet
 • Kan søke om midler til ekstern prosjektleder

 

Lokallag

 • Veiledes av HLFs sekretariat
 • Innhenter råd fra sitt fylkeslag om prosjektutviklingen
 • Søker vanligvis om prosjekter som utløser svært høy grad av frivillighet
 • Søker vanligvis ikke om midler til prosjektleder

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding