Hopp til innhold

Et tilgjengelig samfunn er viktig for alle og spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. HLF jobber for et universelt utformet samfunn. Et samfunn som er universelt utformet vil også forebygge hørselstap og hørselsskader.

Bra for alle - nødvendig for noen

HLF jobber med:

HLF mener:

Hva er universell utforming?
Universell utforming er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser.

Informasjon, varer og tjenester
Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon – men ikke innholdet i informasjonen.

Skrivetolk
Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle. HLF kjemper for at også større arrangementer skal være skrivetolket.

Aktuelle saker



Veileder til hørselsvennlig miljø

Mennesker med nedsatt hørsel opplever ofte store utfordringer i det offentlige rom. Les SINTEF sin veileder for et hørselsvennlig miljø.



Gir råd om tilgjengelighet for hørselshemmede

Universell utforming AS er et rådgivningsselskap som tilbyr ingeniør- og arkitektrådgivning og prosjektering knyttet til universell utforming av bygg og uteområder.



Hva kan en skrivetolk bistå med?

En skrivetolk er en som fortløpende oversetter tale til tekst. Teksten blir vist på skjerm eller lerret. Skrivetolken fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding