Hopp til innhold

Prosjekter

HLF satser aktivt på prosjektarbeid. Målet er å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede. Vi samarbeider med eksterne fagmiljøer og frivillige i utvikling og gjennomføring av prosjekter.

Hvert Øre Teller-kampanjen

I den nasjonale kampanjen Hvert Øre Teller setter HLF hvert år fokus på et aktuelt tema knyttet til hørsel. I 2020 ønsket vi å bidra til å forebygge hørselsskader blant barn og unge.

Universell utforming

Et tilgjengelig samfunn er viktig for alle, også for oss med hørselstap. HLF jobber for et universelt utformet samfunn, der alle skal ha lik tilgang til deltakelse og informasjon.

Nedsatt hørsel i arbeidsfør alder

Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag for HLF en analyse av samfunnskostnader knyttet til personer med nedsatt hørsel i arbeidsfør alder.

HLFs internasjonale engasjement

HLF engasjerer seg internasjonalt, som en naturlig etterlevelse av HLFs kjerneverdier: engasjement, kunnskap og omsorg. Dette dreier seg om samarbeid med hørselsorganisasjoner utenfor landets grenser samt engasjement på hørselsfeltet i Malawi i Afrika.

Høringsuttalelser

HLF jobber for å gjøre hverdagen enklere for landets hørselshemmede, forebygge hørselsskader og sikre et best mulig rehabiliteringstilbud. Her er et utvalg av våre innspill til politikere og myndigheter.

Veikart til en ny nasjonal tolketjeneste

Sammen med Norges Døveforbund, Foreningen Norges døvblinde, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, har HLF utarbeidet ett forslag til ny nasjonal tolketjeneste.

HLFs rettighetsguide

HLF har utarbeidet en egen rettighetsguide for hørselshemmede. Guiden tar for seg dine lovfestede muligheter gjennom ulike livsfaser.

HLFs tilgjengelighetsguide

HLFs tilgjengelighetsguide er en beskrivelse av hvordan samfunnet kan tilrettelegges for hørselshemmede. Her finner du informasjon om universell utforming og tilgjengelighet.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding