Hopp til innhold

Opplæringslova kapittel 4A regulerer retten til voksenopplæring. Det kan innvilges opplæring på grunn- og videregåendeskole nivå. Opplæringen er gratis.

 

Grunnskole

Rett til grunnskoleopplæring som voksen forutsetter at du ikke har rett til videregående opplæring. Men kommunen og fylkeskommunen kan gjøre unntak om du har behov for mer grunnskoleopplæring for å fullføre videregående skole. 

Får du ikke godt nok utbytte av den ordinære grunnskoleopplæringen, vil du ha rett til spesialundervisning.

 

Videregående skole

Har du fullført grunnskole, men ikke videregående skole, kan du søke om videregående opplæring for voksne fra og med året du fyller 25. Du har ikke rett til spesialundervisning, men opplæringen skal tilpasses ditt behov. En del av opplæringen kan være nettbasert.

 

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

I kapittel 4A er det en egen bestemmelse for opplæring av voksne med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon. Mangler du funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon, skal du få bruke den kommunikasjonsformen du har nytte av. Et eksempel er bruk av håndtegn. Er du omfattet av denne bestemmelsen, kan du også ha rett til spesialundervisning.

 

Voksenopplæring og logoped

Har du rett til spesialundervisning, skal kommunen vurdere om du har behov for og dermed rett til logopedisk/audiopedagogisk som en del av spesialundervisningen. I disse tilfellene kan ikke kommunen be deg søke Nav om timer til logoped. Har ikke kommunen egen logoped må de kjøpe logopedtjeneste av en privatpraktiserende logoped.

 

 

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding