Hopp til innhold

I 2020 vil en million nordmenn ha en betydelig hørselsutfordring. Det er derfor viktig at når det er satt ned et utvalg som skal se på akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, og beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade, også må se nærmere på behov som hørselshemmede har. I utvalgets delrapport er dette ikke berørt.

HLF ber om at Helse- og omsorgsdepartementet:

  •  Ser på hørselshemmedes behov når det skal etableres kontakt med nødmeldingstjenesten. HLF ber om at hørselshemmede må få en reell mulighet til å kontakte nødsentralen. I dag er kontaktform via telefon, noe som gjør at hørselshemmede som trenger å kommunisere på skriftlig ikke har lik tilgang til å varsle og kommunisere med nødmeldingstjenesten. En prosedyre for kommunikasjon med hørselshemmede i en akuttsituasjon må iverksettes.
  •  Etablerer en tolketjeneste i akuttsituasjoner og da særlig skrivetolk for hørselshemmede. Svært mange hørselshemmede vil kunne ha behov for dette, og særlig i en akuttsituasjon hvor kommunikasjonsevnen fort kan være ytterligere redusert.
  • Etablerer hørselsteknisk utstyr i prehospitale tjenester, slik at medisinsk personell kan kommunisere med hørselshemmede når de selv enten er pasienter eller er nærpersoner.

Les HLFs innspill til Akuttutvalget

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding