Hopp til innhold

HLF mener lovforslaget ikke går langt nok i å stille krav og ansvar knyttet til universell utforming i skolen. Dette kommer fram i HLFs innspill til Kunnskapsdepartementet om forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven.

Vi er glad for å se at departementet ikke støtter utvalgets forslag om å avvikle lærernormen. For elever med nedsatt funksjonsevne er ordningen en styrke, og gir mulighet for et mer likeverdig læringsmiljø. 

Overordnet savner vi spesielt rettighetsfestet regler knyttet til krav om universell utforming av skolen. Det nevnes, men er ikke i nærheten av å gå langt nok. Det er også avgjørende med en allmenn forståelse av at universell utforming ikke begrenser seg til å fjerne fysiske hindringer. For  hørselshemmede, og flere andre grupper, kan det være god akustikk, forsterkning av lyd, demping av støy etc.

En fremtid med en universell utformet skole som alle kan ha tilgang til er godt for alle, og helt nødvendig for elever med nedsatt funksjonsevne. Kun under slike forhold kan man oppnå størst mulig grad av likhet når det gjelder læringsmiljø og sosial deltakelse for alle, og vil også minke behov for  individuell tilrettelegging. Opplæringsloven bør derfor inneholde klare krav for å bidra til å nå målet om en universelt utformet skole.

Det er bra det i forslaget til friskoleloven åpnes opp for mulighet for fjernundervisning. Departementet foreslår at det blir tatt inn en ny § 3-4a om fjernundervisning som er identisk med forslaget til ny opplæringslov § 14-4. Dette vil gi større grad av muligheter, valgfrihet og deltakelse når det gjelder undervisning, spesielt viktig kan dette bli for elever med ulike utfordringer.

Les hele høringsinnspillet her. 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding