Hopp til innhold

HLF i fellesskap med FFO, SAFO, Unge funksjonshemmede, Blindeforbundet, Døveforbundet og Handikapforbundet har bedt om at høringen av Tilgjengelighetsdirektivet utsettes.

Det er viktig med en helhetlig tilnærming for å styrke dagens lovverk. FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD), må innlemmes i den norske menneskerettighetsloven først. En implementering av CRPD i forkant av Tilgjengelighetsdirektivet er viktig for å sikre en god lovstruktur på funksjonshemmede-området. Gjennomføringen av EUs tilgjengelighetsdirektiv må derfor settes på vent til CRPD er nedfelt i menneskerettsloven.

Funksjonshemmedes organisasjoner anmoder på det sterkeste om følgende:

• At Kulturdepartementet avklarer og bekrefter at det ikke er et totalharmonisert direktiv i forkant av at EUs tilgjengelighetsdirektiv kan innlemmes i norsk lov. Departementet bør be om en ny utredning av direktivets harmoniseringsgrad fra et fagmiljø med høy menneskerettighetskompetanse

• At konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne CRPD, innlemmes i menneskerettsloven før tilgjengelighetsdirektivet innlemmes Som organisasjoner av funksjonshemmede ber vi om et møte mellom Kulturdepartementet og våre organisasjoner, slik at vi kan utdype våre synspunkter ytterligere. 

Les hele innspillet fra de syv organisasjonene her. 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding