Hopp til innhold

HLF bifaller forslag om å lovfeste en ordning med studentombud på alle institusjoner. For hørselshemmede elever og studenter, og alle andre, er det svært viktig med et lavterskeltilbud som kan ivareta deres interesser når det gjelder tilrettelegging og likeverd i en studiesituasjon.

  • HLF bifaller at man i forslaget mener det er hensiktsmessig at juridisk kompetanse blir et kriterium for å være studentombud. Hva man legger i juridisk kompetanse her kan fremstå som uklart og bør avklares. Uansett er det viktig med en minste felleskunnskap når man skal arbeide som studentombud.  HLF mener derfor at disse må gjennom en standard-opplæring i det de starter opp.
  • HLF stiller også spørsmål ved om man ikke bør ha et forholdstall mellom antall studenter og antall ansatte i rollen som studentombud. Skal et studentombud kunne gjøre en god jobb etter intensjonen vil ikke dette fungere godt nok hvis det blir for mange studenter.
  • Det skrives på side 10 i høringsnotatet at studentombudenes rolle hovedsakelig er å veilede og ivareta studentenes rettssikkerhet. Det er viktig at de i tillegg aktivt informerer om sin funksjon til studentene og gir nødvendig opplæring til studenttillitsvalgte om rettigheter og plikter (fra mandat UIO, side 5 i høringsnotat), det er viktig at studentombudene også har en mer forebyggende rolle.
  • I høringsnotat side 16 står det at « det er viktig at hensynet til likebehandling i forhold til andre studenter ivaretas». HLF påpeker her at ofte må noen få noe mer for å oppnå likebehandling.

Les hele høringsinnspillet her

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding