Hopp til innhold

HLF mener langtidsplanen for forskning og høyere utdanning som en del av arbeidet med å følge opp FNs bærekraftmål, må ta inn over seg et viktig innsatsområde i Norge, nemlig forpliktelsene Norge har tatt på seg ved å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

Langtidsplanen må følge opp forpliktelsene i CRPD slik at kunnskapsmål om menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne blir fastsatt. Menneskerettighetene forplikter Norge til å sikre funksjonshemmedes likeverd og likestilling, noe som forskning og høyere utdanning må følge opp. 

CRPD, Artikkel 24 Utdanning, pålegger Norge å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne rett til utdanning. Dette skal skje uten diskriminering basert på like muligheter og ved et inkluderende utdanningssystem.

HLF mener at Norge må prioritere å gjøre alle læresteder universelt utformet. For å sikre at funksjonshemmede har lik tilgang til utdanning og forskning må dette prioriteres høyt. Dette er også viktig for å sikre en felles sosial identitet og tilhørighet jf. kapittel 7.2. 

Ler hele høringsinnspillet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding