Hopp til innhold

I prop 58 L kommer forslag om endringer i kringkastingsloven som omfatter blant annet teksting på TV. HLF ber om at det stilles strengere krav til teksting for NRK og de kommersielle aktørene.

HLF mener det er riktig og nødvendig at det i proposisjonen foreslås ytterligere krav til kringkasterne, også de kommersielle aktørene. HLF er opptatt av konkrete forpliktelser og imøteser at nye grupper av personer med nedsatt funksjonsevne oppnår tilgjengelighet gjennom krav til synstolking, tegnspråktolking og lydtekst.

HLF mener likevel at loven ikke stiller strenge nok krav til teksting. Vi er fornøyd med at NRK får krav om tekst hele døgnet, men mener dette kravet også burde gjelde kommersielle aktører.

At de kommersielle kringkasterne kan unngå å tekste ved å argumentere for at det ikke er «teknisk og praktisk mulig» åpner for en gråsone og benyttes aktivt av de kommersielle aktørene for å unngå kravene begrunnet i kostnader.

HLF mener en slik åpning i regelverket ikke er i tråd med menneskerettighetsforpliktelsene Norge har gjennom FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). 

Les hele høringsinnspillet her


Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding