Hopp til innhold

HLF støtter ikke forslaget om å utvide muligheten for kommuner til å dispensere fra plan- og bygningsloven.

HLF mener endringene som foreslås i plan- og bygningsloven er å bremse en utvikling som er kommet som følge av at funksjonshemmedes, herunder hørselshemmedes, menneskerettigheter skal ivaretas. Norge har forpliktet seg til å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter. I mai 2019 ble Norge eksaminert av FN-komiteen for CRPD, og fikk kritikk for å ha store kommunale forskjeller. Komiteen understreket at Norge må sikre funksjonshemmede de samme mulighetene til likestilt deltakelse. Dette forslaget til lovendring vil svekke Norges posisjon ytterligere i forhold til FNs klare anbefaling om å styrke funksjonshemmedes rettigheter.

Forslaget til endringer må avvises. Forslaget svekker Stortingets føringer om at Norge skal bli universelt utformet. Videre bidrar forslaget til å undergrave bruk av sentralt lovverk, gjennom plan- og bygningsloven til å sikre menneskerettigheter og kvalitet. Grupper i befolkningen som står svakt representert i demokrati og kommunalt politisk styresett vil ikke bli beskyttet i plan- og bygningsloven. Universell utforming ble tatt inn i lovverket i 2009, nettopp fordi det ble gitt for mange dispensasjoner kommunalt. Forslaget vil føre til økt diskriminering av funksjonshemmede.

Les hele høringsinnspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding