Hopp til innhold

HLF støtter departementets vurdering om at det er behov for effektivitet og forenkling. HLF mener derimot forslaget om å fremheve gyldigheten av begrepet tilgjengelighet er i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og Likestillings- og diskrimineringsloven (LDL).

HLF mener at:

• HLF mener forslaget om å fremheve gyldigheten av begrepet tilgjengelighet er i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og Likestillings- og diskrimineringsloven. HLF mener at ny plan- og bygningslov må ha konkrete krav som sikrer reell universell utforming.

• HLF er ikke enige i at det å gi kommunene adgang til å gi dispensasjon. Dette vil forsinke arbeidet med å gjøre boliger og bygg universelt utformet.

• HLF støtter ikke at begrepet universell utforming sidestilles med tilgjengelighet i formålsparagrafen.

• HLF mener forslaget om å gi kommunen adgang til å gi unntak fra tekniske krav ved hovedombygging må trekkes.

• HLF mener at regjeringen må snarest mulig ta i bruk muligheten til å gi forskrift etter §31-4, og starte med tidsfrister for skolebygg. Forskriften må følges opp med tilskudd til kommunene. Vi viser her til Veikart universelt utformet nærskole 2030, Bufdir 2018.

Les hele høringsinnspillet her: 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding