Hopp til innhold

Det er viktig at utdanningene er rigget til å møte den stadig økende gruppen av hørselshemmede.

HLF har tidligere gitt et felles innspill når det gjelder revisjon av utdanningene til høringer om: anestesisykepleier, intensivsykepleier, kreftsykepleier, operasjonssykepleier samt et eget innspill til barnesykepleierutdanningen. Vårt innspill til denne høringen er i tråd med tidligere innspill.

HLF viser spesielt til høringsspørsmålene 2) og 5) som er de samme for begge retningslinjene: 2) I hvilken grad vurderes utkast til forskrift å være i tråd med brukernes syn på fremtidige behov for kompetanse i tjenestene? 5) Er det innhold som bør legges til eller forsterkes i utdanningen? I så fall hva?

HLF mener det mangler kunnskap om den viktige dialogen med hørselshemmede for å sikre en riktig forståelse av situasjonen for begge parter, men også hvordan hørselshemming kan påvirke helsen mentalt og fysisk. I tillegg viser forskning at eldre hørselshemmede kan feildiagnostiseres med demens. I dag er vi rundt en million hørselshemmede, og antallet vil stige. Utdanningen må kunne være rigget til å møte den stadig økende gruppen av hørselshemmede.

Les hele høringsinnspillet her. 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding