Hopp til innhold

HLF mener Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fremdeles skal ha lovhåndheverrollen slik som i dag.

HLF er positive til at det vurderes hvordan man kan styrke
håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet. HLF har fått tilbakemeldinger fra medlemmer om utfordringer knyttet til manglende vedtaksmyndighet og sanksjoner fra håndhevingsapparatet.

HLF imøteser en diskusjon og utredning om effektivitet, men opplever at høringsforslaget og utredningen er begrenset ved at:

  • Et nytt håndhevingsapparat ikke skal generere ytterligere ressurser, samtidig som dagens håndhevingsapparat sliter med lang saksbehandlingstid. 
  • Det ligger en forståelse om at en deling av håndhevings- og pådriverfunksjonen vil føre til en styrking av håndhevingsapparatet.

HLF uttaler i innspillet at LDO bør beholde lovhåndheverrollen og at det bør vurderes om LDO skal ha vedtaksmyndighet, ikke bare myndighet til å gi uttalelser. HLF mener i tillegg at Likestillingsnemda må gis myndighet til å ilegge erstatning og oppreisning i alle diskrimineringssaker.

Les hele HLFs innspill til høring om effektivisering av håndhevingen på
diskrimineringsområdet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding