Hopp til innhold

HLF mener det er positivt at regjeringen setter søkelys på deltagelse og medvirkning i samfunnet. Vi er likevel bekymret for at forslaget til ny forskrift for råd for personer med nedsatt funksjonsevne er for lite utfyllende og at det ikke viderefører viktige momenter fra dagens forskrift.

Regjeringen foreslår en lite utfyllende forskrift om råd for personer med nedsatt funksjonsevne. HLF mener dette kan åpne opp for mange ulike tolkninger og variasjoner av brukerråds betydning og arbeid fra kommune til kommune.

HLF ber om at rådet for personer med nedsatt funksjonsevne skal være et separat råd som har mulighet til å medvirke på alle samfunnsområder.

Rådet må med andre ord kunne ta opp saker som handler om forhold innanfor plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, arbeid, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstenestene. 

HLF ber også om at prinsippet om tidlig involvering i saker overholdes slik at rådene har en reell mulighet til medvirkning. For at rådet skal fungere best mulig er det viktig at medlemmane representerer ulike aldersgrupper og funksjonshemminger og at rådet får den samme opplæringen som de politisk folkevalgte. 

Norge har ratifisert FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og har forpliktet seg til å ivareta funksjonshemmedes rettigheter på alle områdene i samfunnet. HLF mener derfor det er naturlig at det også henvises til CRPD i forskriften, ettersom dette er et av de viktigste dokumentene som stadfester funksjonshemmede rettigheter.

Les hele høringsinnspillet her

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding