Hopp til innhold

HLF er positive til at det har vært gjort et arbeid på å se hvordan man kan styrke virkemiddelbruken på diskrimineringsområdet. For HLF er det viktig at det jobbes med rammebetingelser, strukturer og holdninger, som kan bidra eller føre til diskriminering. Reell likestilling forutsetter aktiv innsats for likestillingsarbeid.

  • HLF støtter at det videreføres at alle arbeidsgivere i offentlige og private virksomheter har en generell plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og for å hindre diskriminering på alle lovens diskrimineringsgrunnlag. HLF støtter imidlertid ikke unntaket på området alder.
  • Forslaget om at arbeidsgiver skal rette særlig oppmerksomhet mot sammensatt diskriminering, aktualiserer behov for å inkludere diskrimineringsgrunnlaget alder.
  • HLF støtter at LDO skal veilede arbeidsgivere, arbeidslivets organisasjoner og offentlige myndigheter. LDO skal også kontrollere oppfyllelsen av aktivitets- og redegjørelsesplikten. HLF støtter imidlertid ikke at det ikke foreslås håndheving eller sanksjoner utover dette. For å sikre at arbeidet for likestilling og mot diskrimineringsvern blir fulgt opp må det også være rom for å bruke sanksjoner.
  • HLF ber om at det settes av nok ressurser til å gi utfyllende veiledning, samt å utføre kontroller.

Les hele høringsinnspillet her.

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding