Hopp til innhold

HLF har levert sine innspill til Mediemangfoldsutvalget sin utredning om hvordan mediene kan bidra til økt mangfold. For HLF er det viktig at hørselshemmede skal kunne delta i mediene og bruke sin ytringsfrihet, uten å møte tilretteleggingsbarrierer eller et ytringsklima hvor det er vanskelig å delta på like premisser.

HLF ber om at mediemangfoldsutvalget ser på:

  • Tilrettelegging og tilgang til mediene som et viktig premiss for mediemangfold. Vi utfordrer utvalget på å vurdere om krav og ressurser til tilrettelegging er godt nok ivaretatt i dag for å sikre at alle, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne kan motta og delta i samfunnsdebatten gjennom mediene i dag.

  • Rapporten «Stort felt- liten dekning, medierepresentasjoner av mennesker med nedsatt funksjonsevne» av Eide, Grue og Vold (2014) på dagsorden – samt inviterer noen av disse forfatterne til å legge frem rapportens funn for utvalget.

  • Representasjon av personer med nedsatt funksjonsevne som spaltister, programledere, informanter og deltakere i norsk medieoffentlighet. Er personer med nedsatt funksjonsevne godt nok representert og hva skal til for å styrke deres stemme i samfunnsdebatten? BBC sitt arbeid med å løfte personer med nedsatt funksjonsevne inn i samfunnsdebatten. De har gjort et betydelig arbeid og definert klare mål for representasjon og deltakelse.

Les HLFs innspill til Mediemangfoldsutvalget

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding