Hopp til innhold

HLF ber Regjeringen om å legge til rette for mediemangfold i både produksjonen og forbruket av medier i Norge. Et tiltak for å nå dette målet er å kreve at alle mediebedrifter har universell utforming av sine tjenester.

HLF mener at signalene som gis i stortingsmeldingen ikke er nok til å kompensere for den bekymringen som CRPD-komiteen har fremført for Norge i sin anbefaling til hvordan Norge skal sikre reell oppfølging av menneskerettighetene.

Forslagene fremlagt i meldingen er marginale og funksjonshemmede plass i mangfoldspolitikken er fraværende. 

Denne stortingsmeldingen bekrefter dermed CRPD-komiteens bekymring for vedvarende negative stereotypier, fordommer og språk mot funksjonshemmede. Komiteen er bekymret for mangelen på omfattende og innovative bevisstgjøringsprogrammer om menneskerettighetene til funksjonshemmede.

HLF mener dette er bekymringer Regjeringen umiddelbart må ta tak i. HLF foreslår i innspillet to tiltak for å sikre mediemangfold og funksjonshemmedes rettigheter.

For det første må Regjeringen stille krav om at alle medier som mottar mediestøtte må ha krav om universell utforming og at alle tv-kanaler som finansieres av det offentlige må reflektere CRPDs formål forankret i menneskerettighetene til funksjonshemmede. 

Les hele høringsinnspillet her

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding