Hopp til innhold

I denne meldingen presenterer regjeringen konkrete tiltak for å bedre utdanningssystemet. HLF syntes at stortingsmeldingen er god, og inneholder mange viktige forslag. Likevel har HLF flere merknader til meldingen. Noe av det viktigste vi har spilt inn er at lærerens kompetanse og holdning til barn med nedsatt hørsel prioriteres.

Videre har HLF spilt inn at det må tilrettelegges bedre for elevene med nedsatt hørsel og at de fysiske og psykososiale forholdene i barnehagen, skole og SFO også må forbedres. 

Det er også mange gode forslag når det gjelder Statped. HLF er spesielt opptatt av følgende punkter:

  • Å sikre at alle familier med hørselshemmede barn får tilbud om kurs i AVT (Auditiv verbal tilnærming) for å lære foreldre å stimulere barnet sitt språk. Det er en mangel at man ikke har et slikt systematisk tilbud til familier med hørselshemmede barn. Danmark har lykkes svært godt med sitt AVT-tilbud til familier som har barn med hørselsnedsettelse mellom 0-3 år.
  • I Statped hadde man tidligere fylkesaudiopedagoger som hadde ansvar for de hørselshemmede barna i et geografisk område. Fylkesaudiopedagogen fulgte opp og koordinerte tjenester, og hadde god kontakt med nødvendige instanser. Denne tjenesten etterspørres, og man bør gjeninnføre en koordinatorrolle for hørselshemmede barn og unge på hvert StatPed-kontor i landet.
  • Det viktig å ha et nytt fokus på elevkursene i Statped. Kursene gir mulighet for møter med læring og sosiale møter med andre unge med hørselsutfordringer.

Les hele høringsinnspillet her

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding