Hopp til innhold

NOU-en foreslår at de tre prioriteringskriteriene som i dag brukes i spesialisthelsetjenesten, nytte, alvorlighet og ressurs, med to tillegg også skal anvendes i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De to tilleggene er å inkludere mestring til både nytte- og alvorlighetskriteriene.

HLF mener mestring må være sentralt når nye prioriteringskriterier utarbeides. HLF er også enig med utvalget i at mestring må forstås som fysisk, psykisk og sosial mestring. Bare med en slik helhetlig forståelse av mestringsbegrepet kan kommunene gjøre prioriteringer som løser de utfordringene mange hørselshemmede møter i arbeidslivet, sosialt, hjemme og for eldre bosatt i omsorgsboliger og sykehjem. 

HLF er enig i utvalgets vurdering om at brukermedvirkning er et sentralt element når man skal utforme og legitimere gode prioriteringer i helsesektoren. I dag er brukermedvirkning forankret i pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1 og ikke valgfritt.

HLF mener det må satses på et kompetanseløft innen audiologi og at legges en plan for forskning på tiltak i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

HLF mener det må utarbeides gode systemer for samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 

HLF mener regjeringen må utrede nye metoder for å evaluere helsegevinster på gruppenivå. 

Les hele høringsinnspillet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding