Hopp til innhold

Dette er en offentlig utredning som ser på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. Utredningen kommer med mange forslag som skal gjøre kjønnsforskjellene mindre i norsk skole. Flere av forlagene har innvirkning på hørselshemmede elever uavhengig av kjønn og det er derfor viktig at HLF kommer med innspill til utredningen.

  • HLF mener regjeringen må jobbe for høy lærertetthet fordi hørselshemmede har det bedre i mindre grupper hvor det er mindre støy.
  • God klasseledelse reduserer problematferd som skaper en gunstig kontekst for virksom undervisning, dette bør derfor i større grad ha fokus i utdannelse og når man ansetter lærere, men vi bør likevel ikke fire på kravene med tanke på fagkunnskap.
  • Utdanningssystemet må ta høyde for alle overganger i skoleløpet. Også barneskole-ungdomsskole og ungdomsskole-videregående. Dette er spesielt viktig for barn med funksjonshemminger som ofte har en tilrettelagt hverdag. Da er det særdeles viktig at nødvendig informasjon gis videre i skolesystemet slik at man ikke bruker unødvendig tid på å tilrettelegge rundt et barn, hvis behov, og løsninger, allerede er kjent fra tidligere.
  • HLF mener man ikke burde splitte Statped opp og fordele oppgaver og forskningsressurser til enkelte universiteter og høgskoler. HLF mener det er viktig å ha et nasjonalt kompetansesenter for krevende diagnoser slik som hørselshemming.
  • HLF er enig i forslaget om å «innføre lovkrav om at enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder utløser rett til spesialpedagogisk hjelp fra personell med relevant pedagogisk eller spesialpedagogisk kompetanse i 80 prosent av timene som vedtaket omfatter». HLF mener derimot at retten til spesialfaglig kompetanse må gjelde i 100% av timene som vedtaket omfatter.

 

Les hele høringsinnspillet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding