Hopp til innhold

HLF er kritiske til flere punkter i regjeringens forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK17.

HLF har gitt innspill til regjeringens forslag til ny byggteknisk forskrift, TEK 17. Hovedinnspillene til forslaget var følgende:

 • Det er endringsforslag i TEK 17 om tiltak som påvirker rømnings- og redningstider uten at HLF eller andre grupper som er berørt av forslaget er blitt hørt. Dette er brudd på FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
 • Det er åpnet for å vurdere optiske alarmer som noe kun døve og hørselshemmede har behov for, og ikke for alle, noe kravet i plan- og bygningsloven om universell utforming legger føringer for. Videre er det ikke utredet nytten ved å stille strengere krav enn TEK 10.
 • Noralarm sine påstander og eksempler på kostnader ved bruk av optiske alarmer er fremført i TEK 17 uten at disse har vært utredet og verifisert av andre.
 • HLF forventer at det stilles krav til optisk og vibrasjonsvarsling som vil gi hørselshemmede like høy sikkerhet ved overnatting på hotell, som befolkningen for øvrig forventer.
 • HLF forventer at det stilles krav om optiske alarmer, samt faste vibrasjonsanlegg på 1/10 av overnattingsrom. Hoteller må også kunne fremskaffe mobile vibrasjonsanlegg dersom alle tilrettelagte rom er belagt.
 • HLF forventer at unntaksadgangen som gis i tilknytning til krav om optiske alarmer på bad og toalettrom i byggverk med krav om universell utforming, fjernes. Et slikt unntak åpner for at hørselshemmede får dårligere sikkerhet og forsinket evakuering ved brann, noe HLF ikke kan akseptere.
 • HLF er kritisk til at referansen til begrepet universell utforming i TEK 17, § 13-6, første ledd er tatt ut, særlig da regjeringen og plan- og bygningsloven viser til at et viktig mål er universell utforming. For hørselshemmede er lyd og vibrasjoner, og da særlig akustiske forhold svært avgjørende for universell utforming.
 • HLF ber om at det gjøres nye utredninger av hvorvidt vi faktisk oppnår reell universell utforming ved å oppnå lydklasse C i alle rom. HLF ber om at det vurderes å stille krav til lydklasse B for utvalgte rom og arealtyper.
 • Vi ber om at det utredes om særlig rom som kantiner, undervisningslandskap, større arbeidsrom, foajeer og forsamlingsrom, er romfunksjoner hvor det bør være lydklasse B.
 • HLF er kritiske til at kravet til lydisolasjon i studentboliger, § 13-6, annet ledd, skal svekkes. Vi anbefaler at man for studentboliger opprettholder kravet om 55 dB luftlydisolasjon.
 • HLF ber om at det i § 13-6, fjerde ledd, for å møte driftsutfordringer knyttet til bruk av teleslynger, må stilles krav til etterkontroll med installert utstyr. Vi ber om at regjeringen og fagmyndighetene tydeliggjør forskriften med krav til isolasjon fra elektronisk støy, slik at intensjonen med kravet om lyd- og taleoverføringsutstyr og teleslynger ivaretas.

Les hele høringssvaret her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding