Hopp til innhold

HLF leverte innspill til ny frivillighetsmelding. I innspillet etterspør vi fokus på personer med nedsatt funksjonsevne som eget fokusområde i meldingen på lik linje med andre minoriteter. HLF ber også om en styrkning av merverdiavgiftsordningen og universell utforming av offentlige bygg frivilligheten disponerer.

HLF savner derfor å se at deltakelse av funksjonshemmede i frivillig arbeid belyses i Frivillighetsmeldingen. Vi ber derfor om at det gjøres tiltak for at personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i frivilligheten på lik linje med andre og at de også oppfordres til deltagelse. Dette innebærer å identifisere eventuelle hindre og komme med tiltak som sikrer at alle har lik mulighet til å delta i frivilligheten.

For at Regjeringens ønske om bredest mulig deltagelse i det frivillige liv skal være gjennomførbart, må frivillige organisasjoner ha forutsigbarhet og få brukt sine ressurser på sitt kjerneformål. Med dagens momskompensasjonsordning går ikke det fordi en stor del av ressursene går til å betale skatt. HLF mener derfor at full kompensasjon av mva. gjennomføres. Bare da vil frivilligheten få gode vekstvilkår.

HLF mener derfor fokuset på tilgjengelige bygg for frivilligheten må følges opp med en konkret plan for universell utforming. Dette skriver også Regjeringen i Granavold-plattformen.

Les hele høringsinnspillet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding