Hopp til innhold

HLF har levert innspill til Regjeringens nye kulturmelding. I innspillet peker vi på at fokus på personer med nedsatt funksjonsevne er fraværende i meldingen og at regjeringen må setter i gang tiltak for universell utforming av kulturlivet.

Kulturmeldingen kom uten omtale om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne som et satsingsområde. Dette trakk HLF frem som en stor mangel ved meldingen. HLF mener inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne ville være et naturlig satsingsområde med tanke på at 2019 er første år Norge prøves i etterlevelsen av FNs konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne hvor nettopp inkludering står sentralt. 

HLF tar også opp at teksting er et tiltak for universell utforming og et av de viktigste tiltakene for å inkludere hørselshemmede i kulturlivet. Vi ber om at alle kulturinstitusjoner som mottar statsstøtte skal tekste sine produksjoner for å gjøre dem tilgjengelig for hørselshemmede. Dette omfatter også TV og innhold på nett. I tillegg ønsker HLF at det satses på utvikling av talegjenkjenningsteknologi på norsk slik at teksting vil være et rimelig og enkelt alternativ for teksting. 

HLF ber også om at det skal være god akustikk og teknologi for lydoverføring i alle kulturbygg slik at hørselshemmede inkluderes.

Les hele høringsinnspillet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding