Hopp til innhold

HLF ba blant annet om at redegjørelsesplikten opprettholdes, et sterkere sanksjonsvern og økte krav til antall bedrifter som skal omfattes av aktivitetsplikten i forbindelse med høring om ny felles likestillings- og diskrimineringslov.

HLF ønsket å vise støtte til at likestillings- og diskrimineringslovgivningen blir samlet i én lov. Alle mennesker har et kjønn, en alder, en funksjonsevne og en etnisitet.

I mange tilfeller kan det være samvirkende diskriminering, der flere av diskrimineringsgrunnlagene virker sammen. Mye av lovgivningen på diskrimineringsfeltet er felles uavhengig av grunnlaget.

HLF mener en felles likestillings- og diskrimineringslov vil kunne ha mer tyngde og være mer tilgjengelig enn dagens løsning, der likestillings- og diskrimineringslovene er skilt fra hverandre.

Det var samtidig viktig for HLF å understreke at dagens lovverk ikke er sterkt nok. Dagens diskriminerings- og tilgjengelighetslov (DTL) har mangler når det gjelder å gi vern for hørselshemmede og øvrige funksjonshemmede, blant annet i form av unntaksbestemmelser.

Her er noen av HLFs merknader til lovforslaget:
- Begrepet nedsatt funksjonsevne skal byttes ut med funksjonsnedsettelse.

- «Universell utforming» skal inn i formålsparagrafen slik at setningen blir «Likestilling forutsetter universell utforming og tilrettelegging».

- Formuleringen «nedbyggingen av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes» i formålsbestemmelsen skal videreføres i den nye loven.

- Aktivitetsplikten skal omfatte alle arbeidsplasser, offentlige så vel som private.

Les hele høringsinnspillet fra HLF

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding