Hopp til innhold

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir retning og rammer for prioriteringer de kommende årene. Andre meldinger, handlingsplaner og strategier skal knyttes opp til den. HLF har spilt inn at vi trenger en helhetlig hørselsplan, kompetanse om hørsel og videreføring av nød-sms.

Regjeringen stadfester i meldingen at målet er å skape pasientens helsetjeneste og at det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Aldrende befolkning og uønsket variasjon i tjenestene er noe av det regjeringen vil imøtekomme med denne planen.

Gruppen hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. HLF mener en helhetlig plan for hørselsfeltet vil bidra til å sette i system hva som er behovet, for så å utvikle hvilke tiltak som vil bidra til at hørselshemmede gis mulighet til gode liv.

Utover behovet for en helhetlig hørselsplan er det særlig 3 områder HLF ønsker at Regjeringen skal ta tak i når de nå utformer en ny nasjonal helse- og sykehusplan: 

  • Den første er at en Nasjonal helse- og sykehusplan må omhandle hørselsområdet, spesielt innen helsefellesskap og det utadvendte sykehus.
  • HLFs andre merknad er at kommunale helse- og omsorgstjenester må ha tilgang på hørselsfaglig kompetanse.
  • I vår tredje merknad ber vi om at Nød-sms må etableres som et fast tilbud for hele befolkningen.

Les hele høringsinnspillet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding