Hopp til innhold

HLF reagerer på at universell utforming ser ut til å bli nedprioritert i nytt forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029.

For HLF er det viktig å understreke behovet for å fortsette det viktige arbeidet med å universelt utforme infrastruktur og transporttilbud slik at alle – herunder også hørselshemmede, skal kunne komme seg fra A- B. Det er behov for en videreføring, men også en fornyet styrkning av arbeidet med universell utforming.

HLF leser med bekymring at universell utforming ikke lenger er et hovedmål i nytt forslag til NTP, men et etappemål under hovedmålet fremkommelighet. Dette er etter vår mening et begrep med et mye snevrere innhold enn det universell utforming har hatt i tidligere NTP.

Universell utforming er en overordnet planstrategi og ikke bare et mål. Norge har gjennom å ratifisere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013, anerkjent at Norge også vil forplikte seg til å arbeide for en universelt utformet transportsektor.

Når vi vet at vi står foran en eldrebølge og samtidig vet at 14,5 % av Norges befolkning over 20 år har en hørselshemming, må arbeidet med å gjøre transporttilbudet og infrastrukturen universelt utformet styrkes. I fremtiden skal ikke eldre og eldre hørselshemmede bare kunne bo hjemme, men de skal også komme seg til og fra butikken, frisøren, biblioteket og legekontoret.

HLF ber derfor om at universell utforming igjen må opp som et overordnet mål og med fornyet styrkning ved å innvilge høy ramme i investering av universell utforming. Dette vil gjøre Norge i stand til å oppfylle sine forpliktelser i FN-konvensjonen.

Les hele høringssvaret fra HLF vedrørende Nasjonal transportplan 2018-2029

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding