Hopp til innhold

Hørselshemmedes rettssikkerhet må ivaretas dersom bruken av lyd- og bildeopptak i rettsforhandlinger øker.

HLF benyttet seg av muligheten til å komme med en uttalelse til høringen på NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov. Høringsinnspillet fokuserte på problemstillinger tilknyttet bruk av ny teknologi, da i særdeleshet opptak av lyd- og bilde, samt forslaget om økt bruk av fjernavhør og videokonferanser.

HLFs merknader:

  • Anvendelsen av lyd- og bildeopptak må ikke innebære et yrkesforbud for hørselshemmede jurister, advokater og dommere.
  • Den tekniske gjennomføringen av lyd- og bildeopptak er av god kvalitet, og at det tilrettelegges for hørselshemmede.
  • All bruk av opptak fra lavere rettsinstans, fjernavhør og videokonferanser i høyere rettsinstanser må tekstes.

Les hele høringsinnspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding