Hopp til innhold

HLF har levert høringsinnspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forslag til ny ekomlovgivning.

HLF mener at:

• Regjeringen må stille krav om en likestilt tilgang til nødmeldingstjenester, og ikke bare tilgang til en særløsning som en abonnementsordning for en utvidet brukergruppe vil føre til.

• Det er nødvendig og bra at det stilles krav til tilgang til talekommunikasjonstjenester.

• Regjeringen bør i anledning av utredning av gjennomføring av ecomdirektivet og tilgjengelighetsdirektivet utrede å fjerne unntaket i forskrift til universell utforming av IKT, og punktet WCAG 1.2.4. I tillegg må det kartlegges hvor langt utviklingen av norsk tale til tekst-teknologi har kommet.

• Regjeringen må utrede ytterligere krav til totalkommunikasjonsløsninger for å sikre universell og likestilt tilgang til telefoni.

• Hørselshemmede må innrømmes diskrimineringsvern. Det må gis diskrimineringsvern på telefoni, nødmeldingstjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester og system for tilsyn. Mulighet til å klage på manglende universell utforming til Diskrimineringsnemnda må vurderes på nytt.

• Regjeringen må utrede ytterligere vedrørende gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet, blant annet at direktivet ikke er et harmonisert minimumsdirektiv (se egen høringsuttalelse til tilgjengelighetsdirektivet). 

Les hele høringsinnspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding