Hopp til innhold

Regjeringen jobber med en opptrappingsplan for å sikre god psykiske helse blant barn og ungdom. HLF har spilt inn at de må ta for alvor settes inn tiltak mot mobbing av barn med nedsatt hørsel, at skolene må bli universelt utformet og at barn med nedsatt hørsel med krav om spesialundervisning må få det av faglærte.

HLF er positive til at Regjeringen kommer med et forslag om en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Hørselshemmede barn og unge med talespråk har flere utfordringer og er mer utsatte for å utvikle psykiske lidelser. For barnegruppen har HLF dokumentasjon på at hørselshemmede barn og unge sliter mer enn den typiske elev når det gjelder skoleprestasjoner samt at de også i større grad sliter sosialt.

Dette kommer tydelig frem fra en kunnskapsoppsummering gjort av NTNU samfunnsforskning hvor de konkluderer at hørselshemmede i barnehage og skole kommer dårligere ut når det gjelder læring, sosiale relasjoner samt medvirkning på egen læring.

Mange barn og unge med nedsatt hørsel har rett på spesialundervisning i skolen. Dessverre ser vi at ufaglærte ofte blir benyttet i spesialundervisningen. Forskning viser at elevene får mindre ut av undervisningen når ufaglærte benyttes, enn om de hadde fulgt den vanlige undervisningen.

Spesialundervisning skal forebygge og avhjelpe utfordringer ved læring og utvikling, ikke skape nye problemer. Derfor mener HLF at Regjeringen må sørge for at barn med vedtak om spesialundervisning alltid må undervises av lærere som har bakgrunn fra spesialpedagogikk.

Gjennom arbeidet med opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse ber HLF Regjeringen om å:

1. Sørge for at hørselshemmede barn og unge har tilgang til teleslynge (krav 1/10 av alle klasserom på en skole) og lydutjevningsanlegg på alle skoler

2. At veikartet for universell utforming av skolen må gjennomføres

3. At spesialpedagogikk med fokus på kunnskap om hørselsutfordringer, må inn i all lærerutdanning

4. At barn med vedtak om spesialundervisning må undervises av lærere som har utdanning fra spesialpedagogikk

Les hele høringsinnspillet her

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding