Hopp til innhold

HLF går imot forslaget om at kommunene fortsatt skal ha en adgang til å slå sammen eldreråd og råd for funksjonshemmede.

HLF er glade for å se at departementet foreslår at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne fortsatt skal ha en lovpålagt rett til å påvirke, men det må være to selvstendige og adskilte råd.

For HLF er det positivt at Regjeringen ønsker å lage en forskrift. Vi ser også et behov for like og utfyllende regler som sikrer lik opprettelse av råd for personer med nedsatt funksjonsevne, og definerer hvordan rådene skal jobbe. Dette for å sikre at kommuner og fylkeskommuner oppretter råd slik at innbyggere som er hørselshemmet kan bli hørt.

Et uttalt politisk mål er større kommuner og regioner. Spesielt viktig blir det da ha å involvere brukerne direkte i utviklingen av det kommunale tilbudet. Funksjonshemmede er en mer sammensatt gruppe enn eldre, både når det gjelder funksjonsevne og alderssammensetning. Behov og interesser for disse to store brukergruppene er ikke alltid sammenfallende. Det er derfor viktig å ikke slå eldreråd og råd for funksjonshemmede sammen.

Les HLFs høringsuttalelse her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding