Hopp til innhold

Dette høringsnotatet er en oppfølgning av Folkehelsemeldingen «Mestring og muligheter» samt «Gode liv i eit trygt samfunn», som lovet en gjennomgang og oppdatering av regelverket for fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler. Videre at det skulle vurderes en revisjon av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler samt en harmonisering av regelverket i opplæringsloven, barnehageloven og folkehelseloven.

HLFs generelle kommentar til høringsuttalelsen

HLF er bekymret for om dette høringsforslaget bidrar til en forenkling, harmonisering og tydeliggjøring av regelverket. Vi ser mangler ved utredning av likestillingskonsekvenser av forslaget, noe som er strid med utredningsinstruksen. Vi frykter at deler av forslaget vil medføre en svekkelse av hørselshemmede barns rett til godt fysisk miljø, noe som er i strid med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og Barnekonvensjonen.

To utvalgte punkter fra HLFs innspill: 

  • HLF er usikre på det rettslige vern for barnehagebarn med tanke på det psykososiale miljø hvis aktivitetsplikt blir stående som foreslått i høringsnotat, og hvis det ikke videreføres en egen forskriftsbestemmelse med konkrete krav til psykososialt miljø. Det rettslige vern for denne gruppen må ikke reduseres.
  • HLF mener det er viktig at veileder til §4 også viser til likestilte løsninger og universell utforming. Kun når dette er oppnådd vil det være et forsvarlig fysisk miljø. Vi støtter at det i ny forskrift (§4) stilles krav om at lokaler og uteområder skal kunne dekke behov for både aktivitet og hvile.

Les hele høringsinnspillet her

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding