Hopp til innhold

HLF støtter representantforslaget som er til behandling i Stortinget om utarbeidelse av en nasjonal hørselsplan.

Hørsel er en essensiell sans hos mennesker og berører alle stadier i livet, fra en kommer ut av mors liv til en gravlegges. Det å høre godt, forebygge hørselstap, tilrettelegge for mestrings- og læringstiltak samt tilgang til hjelpemidler for de som har fått hørselsnedsettelse er viktig. Siden 14,5 prosent av Norges befolkning har store utfordringer med hørselen, hovedsakelig eldre, er det nødvendig at hørsel og hørselshemming blir et prioritert fokusområde.

I ulike stortingsmeldinger blir hørselshemming omtalt som en folkehelseutfordring i det 21. århundre, videre at personer med hørselstap utgjør en stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov. I opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering (2017-2019) skrives det at tilbudet til hørselshemmede er lite tilgjengelig. Ingen tiltak nevnes for å imøtekomme denne utfordringen.

For å sikre målet om å skape pasientens helsetjeneste og gi alle tilgang til likeverdige helsetjenester av god kvalitet, trenger Norge en nasjonal hørselsplan. En slik plan vil medføre en sårt tiltrengt satsing og fokus på et område som gjennom år har vært neglisjert og som berører rundt en million mennesker i ulik grad. 

Her kan du lese selve representantforslaget.

Les HLFs høringsinnspill her.

Les også Din Hørsels omtale av forslaget om nasjonal hørselsplan her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding