Hopp til innhold

Elever med nedsatt hørsel er individer med ulike behov og ulik kompetanse. HLF mener fritak fra fag ikke nødvendigvis er veien å gå.

HLF ser at det vil foreligge et formelt høringsbrev 1. februar 2018, og vil ta stilling til det endelige høringsbrevet når det foreligger. Vi kommer likevel med noen prinsipielle kommentarer nå.

Gruppen elever med nedsatt hørsel består av individer med ulike behov og ulik kompetanse. HLF mener fritak ikke nødvendigvis er veien å gå, det essensielle er at alle med nedsatt hørsel får en opplæring som er tilrettelagt og tilpasset den enkelte elevens behov. Å frita en gruppe elever fra et fag eller retten til å bli vurdert er i seg selv diskriminerende og strider mot Barnekonvensjonens prinsipp om at det er elevens beste som er det grunnleggende prinsippet for skolens organisering.

Skal en bruke fritak som tiltak for en elev, må dette være basert på den enkelte elevs behov og forutsetninger, ikke at de tilhører en gruppe med elever som har nedsatt hørsel. Det primære er at vi får en opplæring som er tilrettelagt og tilpasset den enkelte elevens behov. Her har vi en lang vei å gå. Større grad av kunnskap hos lærere i spesialpedagogikk er bla et viktig steg på denne veien.

Les hele innspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding