Hopp til innhold

HLF mener at all informasjon som kan gis i løpet av en kollektivreise må visualiseres. Hørselshemmede må også ivaretas ved uforutsette hendelser som forsinkelser og nødsituasjoner, derfor må informasjon også kunne gis skriftlig ved slike hendelser.

HLF synes det er bra at det legges opp til oppgradering av 32 holdeplasser og fire knutepunkter langs riksveiene, samt en økning i antall tilgjengelige og universelt utformede jernbanestasjoner i statsbudsjettet for 2016.

HLF hadde naturlig nok ønsket at enda flere ble oppgradert, men forstår at arbeidet krever mye tid og store økonomiske tilskudd.

HLF vil i denne sammenheng få understreke at universell utforming innebærer mer enn tilrettelegging for bevegelseshemmede. Universell utforming kommer alle reisende til gode ved at informasjon er lett tilgjengelig, det er god framkommelighet og logisk oppbygning. For hørselshemmede er det vesentlig at all informasjon gis visuelt/skriftlig. Siden mange hørselshemmede har vanskeligheter med å oppfatte lyd, gir det en trygghet at all informasjon gis visuelt.

Visuell informasjon kan gis på flere måter, blant annet ved å benytte eksisterende informasjonstavler, sanntidstavler og tv-skjermer om bord i fly, tog og buss. Ved muntlig informasjon må lyden gå gjennom tele-/skrankeslynge og med klar tale via anlegg med god lyd.

I uventede situasjoner som evakuering, signalfeil, forsinkelser, bytte mellom et transportmiddel til et annet og lignende er det særlig viktig at det gis god informasjon som er mulig å oppfatte også for hørselshemmede. Alle må sikres like god kundebehandling og tilgang til den samme informasjonen. Hørselshemmede og andre funksjonshemmede kan ha et ekstra behov for oppfølging i slike situasjoner. Så langt det lar seg gjøre bør informasjon gis visuelt/skriftlig også i disse situasjonene.

Les HLFs høringsnotat til transport- og kommunikasjonskomiteen

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding