Hopp til innhold

Høringen omhandler innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll.

1. Departementet foreslår å lovfeste en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø:

HLF mener: Forslaget går ikke langt nok, og mangler dokumentasjonsplikt og klageinstans, med den følge at barnas rettssikkerhet ikke er sikret. Her må en aktivitetsplikt ha samme innhold som man har i opplæringslovens paragraf 9A-4 for at det skal bli en reell rettssikkerhet for barna.

2. Departementet foreslår en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der en voksen i barnehagen krenker barn. (tilsvarer opplæringslovens paragraf 9A-5):

HLF mener: Forslaget går ikke langt nok. Se punkt 1) over.

3. Departementet foreslår å lovfeste i barnehagelovens paragraf 3 at barnets beste, og nulltoleranse for mobbing, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid: HLF støtter forslaget.

Les hele høringsinnspillet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding