Hopp til innhold

I forbindelse med endringer i forskrifter om produksjon og formidling av audiovisuelle verk ba HLF om at Kulturdepartementet legger til en bestemmelse som sikrer at dubbede kinofilmer blir tekstet.

Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon og forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk administeres av NFI. I forbindelse med at departementet har foreslått mangfold inn som et prioteringskriterium for støtte, poengterte HLF at mangfoldsbegrepet må innebefatte funksjonshemmede. I tillegg ba HLF om at det kommer inn en bestemmelse som sikrer teksting av utenlandske dubbede filmer, slik som det i dag er for norskproduserte filmer. HLFs hovedinnspill var: 

  • Mangfold i skaper-, innholds- og brukerleddet (§ 3-5, første ledd, bokstav e) må innebefatte personer med nedsatt funksjonsevne, herunder hørselshemmede.
  • Det må inn en bestemmelse om tilskudd og krav til teksting av dubbede filmer i enten forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon eller forskrift om tilskudd til produksjon og formidling av audiovisuelle verk.

Hele høringsinnspillet er tilgjengelig her. 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding