Hopp til innhold

HLF har levert høringssvar til NOU 2022: 16 En folkehøgskole for alle — – Vilkår for økt kvalitet og mangfold i folkehøgskolene.

Folkehøgskolene er en viktig arena for læring, mestring og utvikling. Det er positivt at utvalget i arbeidet med utredningen har sett verdien av mangfold, og at dette, i likhet med universell utforming må få økt fokus i tiden som kommer. Noen av utvalgets forslag som HLF støtter:

  • Alle nye folkehøgskoler skal tilfredsstille krav om universell utforming i plan- og bygningslovens byggtekniske forskrift (TEK17) for å bli godkjent for statstilskudd. HLF støtter forslaget.
  • Eksisterende skoler må arbeide målrettet for å oppdatere eksisterende bygningsmasse til å møte kravene om universell utforming.
  • Det settes en tidsfrist for når alle folkehøyskoler skal være universelt utformet.

Les hele høringssvaret her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding