Hopp til innhold

HLF har levert høringssvar til helsepersonellkommisjonens utredning, NOU 2023:4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helsetjeneste.

Kort oppsummert er HLFs innspill:

  • Gjeldende internasjonal standard for organisering av tjenestetilbudet for høreapparattilpasning legges til grunn for pasientarbeidet ved offentlige hørselsklinikker
  • Takstsystemet må gjennomgås og det må vurderes om medisinsk avklarte pasienter kan få refundert sine utgifter ved oppfølging hos audiograf
  • Fortsatt forankring av hørselstekniske hjelpemidler, tolk og tilpasningskurs i folketrygden
  • Styrke kompetansen om hørsel hos fastlegene
  • Etablere hørselsfaglig kompetanse i kommunene, gjerne med egne stillinger for audiopedagoger/audiografer
  • Samhandling med frivillig sektor 

Les hele høringssvaret her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding