Hopp til innhold

Det er nødvendig at Stortinget korrigerer Regjeringens nedvurdering av hørselstap, tinnitus og andrehørselsrelaterte lidelser i et folkehelseperspektiv.

Et mye tydeligere fokus på hørselstap og hørselsrelaterte lidelser som en folkehelseutfordring er et nødvendig grunnlag i andre politiske prosesser. Spesielt i forhold til kommunereformen og den kommende primærhelsemeldingen, er det viktig å være tydelig fra start at oppfølging av hørselshemmede er en oppgave som kommunene skal løse.

Bare på den måten vil det bli tydelig for kommunene at de må danne sterke hørselsfaglige miljøer, ha en hørselskontakt og kunnskap om utbredelsen av hørselstap og andre hørselsrelaterte lidelser i kommunen.

Les HLFs høringsnotat til folkehelsemeldingen 2015

Høringsnotatet over baserer seg på HLFs innspill til stortingsmeldingen om folkehelse som tar for seg følgende hovedpunkter:

  • Hørselshemming må anses som en folkehelseutfordring og tiltak må settes inn for å møte denne.
  • Den hørselsfaglige kompetansen i det kommunale helse- og omsorgsarbeidet må høynes og tjenestetilbudet til hørselshemmede styrkes.
  • Hørsel, hørselshemming og tinnitus må bli en del av HUNT 4 samt andre helse- og levekårsundersøkelser
  • Et arbeidsliv som tar høyde arbeidstakere med hørselshemming
  • Det lages en nasjonal forebyggingskampanje mot fritidsstøy
  • Offentlig og frivillig samhandling for en bedre kommunal hørselsomsorg

Les HLFs innspill til Folkehelsemeldingen 2014

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding