Hopp til innhold

HLF støtter representantforslaget om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven.

Inkorporering av CRPD i menneskerettsloven vil sende et tydelig og nødvendig signal om at Norge ikke aksepterer diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, og at Norges største minoritet skal få ivaretatt sine menneskerettigheter.

Hørselshemmede opplever omfattende diskriminering. CRPD skal sikre at funksjonshemmede får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. Menneskerettsloven er det riktige stedet å inkorporere CRPD. I menneskerettsloven § 1 står det at formålet med loven «[...] er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett» og § 3 gir konvensjonene som er tatt inn i loven forrang ved motstrid. Det er ingen grunn til at CRPD ikke skal inkorporeres i samme lov som barnekonvensjonen, kvinnekonvensjonen og øvrige menneskerettskonvensjoner.

Les hele høringssvaret her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding