Hopp til innhold

HLF mener Statped og PPT-tjenesten ikke må legges ned, men heller forbedres og videreutvikles i høringsuttalelse om ekspertutvalgets rapport om barn med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl-rapporten).

Utdanningsdirektoratet har hatt rapporten fra Nordahl-utvalget på høring og HLF har besvart høringen. Ekspertgruppens hovedkonklusjon er at vi i dag har et lite funksjonelt og ekskluderende spesialpedagogisk system for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Hjelpen settes ofte for sent inn, den praktiseres tilfeldig overfor elever, de som har behov for spesialundervisning får sjelden tilstrekkelig støtte og mye av spesialundervisningen foretas av ufaglærte.

HLF følger utvalgets forslag til flere gode tiltak når det gjelder tidlig innsats, inkluderingskravet, støtte og hjelp til lærere, FOU-tiltak, lærerutdanning, bruk av assistenter, kompetansekrav m.m. Vi støtter forslaget om at den spesialpedagogiske kompetansen bør økes ute i skolene og at man må starte med å øke spesialpedagogisk utdannelse i all lærerutdanning.

HLF stiller store spørsmål ved utvalgets forslag til tiltak. Her tenker vi spesielt på forslag om nedleggelse av Statped og PPT samt å ta bort individuelle rettigheter. Organisering og samhandling mellom Statped og PPT bør det sees på med nye øyne, men som institusjoner med spisskompetanse bør de bestå. Vi er usikre på beskrivelsen av at det brukes for mye tid på sakkyndighetsarbeid i PPT. For å kunne finne ut hvordan man skal hjelpe et barn må man vite hva som er problemet, og finne treffsikre midler for å nå mål for den enkelte. Imidlertid det uansett ingen løsning å legge ned PPT, men heller se på hvordan man kan videreutvikle og styrke en viktig etat som kan gi hjelp over det ganske land. Det er viktig å sikre at PPT har tilgang på fagkompetanse som de eventuelt mangler selv, på hørselsfeltet kan en slik kompetanse fås fra Statped.

Les hele høringsinnspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding