Hopp til innhold

Hørselsomsorgen er i dag mangelfull og lite helhetlig. Hørselshemmede rapporterer om ulik oppfølging, tilbud, kompetanse og tilrettelegging. I tillegg er det veldig varierende i forhold til bosted og kommunens ressurser til å gi tilbud.

Når hørselshemming inntreffer er det avgjørende at det er rask og god tilgang på utredning og tildeling av hørselstekniske hjelpemidler, som for eksempel høreapparater. Vel så avgjørende er god oppfølging og tilbud om rehabilitering. Både i form av opplæring i å ta i bruk hørselsteknisk utstyr, men også i det å mestre en ny hverdag med et sansetap og nedsatt kommunikasjonsevne.

Tilgang på høreapparat og god oppfølging i det å ta de i bruk, motvirker utenforskap, sosial isolasjon, inaktivitet og psykisk uhelse. I tillegg til at mange opplever lang ventetid for utredning og tilpasning av høreapparat, opplever mange også svært mangelfull oppfølging når de først har fått hørselstekniske hjelpemidler.

Rundt 200.000 nordmenn bruker høreapparat, beregninger viser at
for eksempel 100 000 yrkesaktive ville ha hatt god nytte av hjelpemiddelet.

1 av 5 høreapparater havner i skuffen – fordi man ikke får god nok opplæring i å ta de i bruk og mestre det å leve med hørselshemming. Fullgod opplæring er nødvendig for å få fullt utbytte av de ressurser som allerede er allokert til hørselshemmede.

Les HLFs innspill til prioriteringer i helsetjenesten

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding