Hopp til innhold

Tolketilbudet må være til det beste for brukeren, med godt kvalifiserte tolker tilgjengelig når brukeren har behov for det.

Arbeids- og sosialdepartementet har fått overlevert en rapport fra Agenda Kaupang som viser at tolketilbudet slik det er i dag har flere utfordringer. HLF har levert fellesinnspill sammen med Døveforbundet og to organisasjoner for døvblinde og et eget innspill. HLFs merknader på rapporten er følgende:

  • En fortsatt individuell rettighetsfestelse av tilgang på tolk med finansiering i Folketrygden.
  • Viktig med godt tallmateriale og statistikk på tolkeområdet. Myndighetene må
    kartlegge og få oversikt over mørketallene når det gjelder behovet for skrivetolking.
  • NAV må ha nok kvalifiserte tolker tilgjengelig for å imøtekomme brukerens behov, inkludert oppdrag på kveldstid.
  • Det må være gode rutiner for kompetanseutvikling hos tolkene.
  • NAV må aktivt ta i bruk ny teknologi, både på tjenesteleveranse (eks billedtolking) og bestilling (automatisering).
  • Myndighetene må oppfylle informasjonsplikten om skrivetolking.
  • Det må etableres gode rutiner for å involvere brukerne i utvikling av en god og effektiv tolketjeneste.

Les hele innspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding