Hopp til innhold

En person med auditiv nevropati kan høre, men vil ha problemer med å forstå hva som blir sagt. Prosjektet tok mål av seg å øke kunnskapen om auditiv nevropati i Norge.

Prosjektgruppen Auditiv NevropatiAuditiv nevropati (AN) er en nokså nyoppdaget hørselshemming, med en forekomst på rundt ti prosent innen tunghørtgruppen.

Sagt enkelt kommer AN til uttrykk ved at selv om øret registrerer hva som blir sagt, medfører feil i signalgangen i hørselsnerven på vei til hjernen at tale høres mer eller mindre uforståelig ut.

Ettersom AN rammer nokså mange personer og kunnskapsnivået om diagnosen er til dels lavt blant helsepersonell, er risikoen for feildiagnostisering og feilbehandling stor. For å bøte på dette bygget prosjektet opp AN-kompetanse i prosjektgruppen, utviklet og distribuerte en brosjyre, og bidro slik til kunnskapsspredning om diagnosen til det audiologiske fagmiljøet.

Hurtiglenke: www.hlf.no/anprosjektet

Bildet over: Prosjektgruppen Ingun Heskestad Grytli (t.v.), Lisbeth Wingaard (prosjektleder), Borhild Landsvik og Ingeborg Ørn

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding