Hopp til innhold

Møteplass som fremmer mestring gjennom erfaringsutveksling og deling av gode råd blant unge med tinnitus.

HLFU opplever at mange unge sliter med tinnitus og hvordan man skal takle plagene. Mange opplever ensomhet, og noen har så store problemer at de ikke klarer å fungere i det daglige. Våre medlemmer savner møteplasser med fokus på mestring, erfaringsutveksling og å dele gode råd. Prosjektet utviklet derfor en møteplass som fremmet myndiggjøring og mestring hos unge med tinnitus.

Vår erfaring er at det ikke finnes sosiale nettverk for unge med tinnitus, og de tilbudene for som finnes for målgruppen er primært knyttet opp til helsevesenet og statlige prosjekt. Vi mener at frivillige sosiale nettverk, som dette prosjektet bygget opp, dekker andre behov enn de helsevesenet dekker. HLFU ser det som en viktig oppgave å bidra til at ungdom med hørselshemming bygger og utvikler sosiale nettverk til tross for sine kommunikasjonshindringer, og at de kan lære nødvendige metoder for å mestre hørselshemmingen, i dette tilfellet tinnitus, på en slik måte at dens betydning for det sosiale livet og mulighet for nettverksbygging blir minimert.

Hurtiglenke: www.hlf.no/levemedtinnitus

Foto: Prosjektgruppen, f.v. Lasse Riiser Bøtun (ungdoms- og organisasjonskonsulent i HLFU), Johannes Hoff (styremedlem i HLFU), Glenn Storsletten (styreleder i HLFU) og Stine Wold (styremedlem i HLFU)

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding