Hopp til innhold

Et stort savn på Briskeby har i mange år vært mangelen på egnede utefasiliteter for ballspill og annen lek/sport. Det er nå på plass i form av en moderne ballbinge med teleslynge.

BallbingeMange hørselshemmede tar av seg høreapparatene når de driver med fysisk aktivitet. Dette går ut over mulighetene til å ta i mot informasjon samt til å kommunisere og delta i det sosiale som er en viktig del av lek og idrett.

Prosjektet har - med stor dugnadsinnsats fra elever og ansatte ved Briskeby skole og kompetansesenter as - bygget en ballbinge med innlagt teleslynge for slik å stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet blant tunghørte barn, unge og voksne.

Anlegget bidrar til økt integrering av tunghørt ungdom. Gjennom å trene i ballbingen får unge hørselshemmede den tryggheten og selvtilliten de trenger for å kunne stå frem som tunghørte i idrettsmiljøet lokalt. Ballbingen trekker til seg hørende ungdom fra lokalmiljøet, slik at kontakt med jevnaldrende også kan skje på de tunghørte elevenes "hjemmebane".

Hurtiglenke: www.hlf.no/ballbinge

Illustrasjonstegning: Ballbinge

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding